Telescopische en mobiele telescopische tribunes, sport, cultuur

Verhuurvoorwaarden COS nv

 1. Een verhuring wordt definitief door COS bevestigd na ontvangst van de ondertekende overeenkomst en afgesproken aanbetaling van 50% van de totale huursom.
 2. Het materiaal wordt opgezet door werknemers van COS nv op het afgesproken uur, dag en plaats. De ondergrond en de toegankelijkheid moet duidelijk en juist beschreven worden op voorhand door de gebruiker.
 3. Er dient minimum rond de opgeven afmetingen van het materiaal rondom rond 5 meter plaats voorbehouden te worden als manoeuvreerruimte voor het materiaal.
 4. Er wordt 10 werkdagen voor de opstelling een exact inplantingsplan doorgegeven door de organisator aan COS nv via e-mail.
 5. Na de opstelling ter plaatse, gebeurt er een plaatsbeschrijving van de zittribune(s)/podium in het bijzijn van beide partijen, eventuele afwijkingen/opmerkingen worden schriftelijk vastgelegd en beide partijen krijgen een voor akkoord ondertekend exemplaar.
 6. Het materiaal is gekeurd door een erkend keuringsorganisme.
 7. COS nv is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongelukken.
 8. De gehuurde tribune is een zittribune, rechtstaan en springen is niet toegestaan.
 9. Er mag niet rechtgestaan worden op de zitjes.
 10. De maximum capaciteit van de tribunes mag niet overschreden worden.
 11. Opklimmen of hangen aan de buitenkant is gevaarlijk en daarom verboden.
 12. Bij overmacht wordt het materiaal niet opgesteld en is er geen verhaal mogelijk tegen COS nv, alle kosten vervallen voor beide partijen.
 13. Het materiaal is bestand tegen windstoten van 80 km /h, bij onaangekondigd slechter weer dient de ontruiming onmiddellijk te gebeuren op initiatief van de huurder uit veiligheidsoverwegingen , de overeengekomen kostprijs blijft onverminderd geldig.
 14. Het materiaal wordt ontdaan van vuilnis en gereinigd door de huurder, bij voorkeur kan daarom verbruik van drank en spijs op de tribune / podium vermeden worden.
 15. Voor het afbouwen van de tribune / podium door COS wordt opnieuw een tegensprekelijke plaatsbeschrijving gehouden door beide partijen, mogelijke schade of vervuiling wordt schriftelijk vastgelegd en de onkosten worden doorgerekend aan de huurder (kostprijs), de beide partijen ontvangen het eventuele opgemaakte, ondertekende document.
 16. Werknemers van COS ontruimen de site op het afgesproken uur en dag, bij niet naleving ervan kan er surplus wachtgeld aangerekend worden.
 17. Indien er nummering of stickers worden aangebracht, dan dienen deze door de huurder te worden verwijderd zonder het nalaten van enige spoorresten.

COS nv

Arend de Keyserestraat 8
9700 Oudenaarde - Belgien
[t] +32 55 21 15 81
[e] contact

Kontakt

Für Fragen und Angebote stehen Ihnen unsere Spezialisten zur Verfügung.
Stacks Image 499
© 2008- 2020 COS nv - OUDENAARDE | CONCEPT OF SEATING Contact

This website or its third-party tools use cookies to ensure that we give you the best possible experience on our website.

By continuing without changing your cookie settings we'll assume that you're happy to receive all cookies on www.cos.be, but you can still change your cookie settings at any time. Find out more.